Horeca regio accountmanager (West-Midden Nederland)

ORGANISATIE
Ressorteert onder en rapporteert aan de National Accountmanager On Trade

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het verhogen van het merkrendement en klantrendement door het opbouwen en in stand houden van de relatie en de commerciële medewerking met regio –en image accounts in de horeca en de horeca tussenhandel in jouw werkgebied.

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
Stelt een horeca accountplan op voor Zuid Holland, driehoek Leiden- Utrecht-Rotterdam en in de zomer Zeeland.
• Vertaalt de marketing en sales strategie in een concreet regionaal marktbewerkingsplan
• Wijst kerngebieden en doelen aan
• Analyseert horeca markten, image en volume accounts, signaleert en formuleert mogelijke kansen bij deze accounts alsook bij evenementen
• Kwantificeert de te bereiken doelen en realiseert het accountplan en de eventdoelstellingen
• Accuraat verwerken van klantinformatie in bestaand CRM systeem
• Budgetten: je bent verantwoordelijk voor de met jou afgesproken budgetten, zowel qua besteding door jou als voor de voortgang controle als de afwikkeling. Dat geldt ook voor bonussen en andere vergoedingen.

Houdt de relatie met bestaande accounts in stand en bouwt deze uit

• Behoudt een goede relatie met bestaande accounts en key accounts
• Volgt leads op naast zelf actief op zoek gaan naar prospect
• Zorgt voor goede relaties met brouwerijen
• Bezoekt regelmatig deze accounts en events
• Bespreekt de assortimentsvoering van het account en adviseert over optimalisatie
• Bespreekt problemen en mogelijkheden in de bedrijfsvoering m.b.t. ons portfolio bij het account en adviseert over mogelijke verbeteringen
• Realiseert brand awareness, zichtbaarheid, omzet en marge
• Zorgt voor kwalitatieve merktuitstraling binnen en zo mogelijk buiten het account

Bouwt een relatie op met nieuwe accounts en key image-volume accounts
• Benadert potentiële accounts en events
• Bespreekt met hen producten en daarbij behorende mogelijkheden, realiseert merkzichtbaarheid en omzet
• Maakt afspraken over product placement en promotie, ordergedrag, leveringsvoorwaarden, productkwaliteit
• Maakt afspraken over wensen ten aanzien van uitstraling, consumptie bereiding, transport, opslag en dergelijke
• Bereidt het afsluiten van contracten voor en sluit contracten af en volgt deze afspraken

Begeleidt het account in de relatie met Inspirits
• Begeleidt en bewaakt de merkwaarden, orderstroom, alsmede productie-, afname- en voorraadplanning
• Bewaakt de prijsstelling en prijsontwikkelingen alsmede het betalingsgedrag
• Handelt klachten naar behoren af; bewaakt een correcte uitvoering van after sales service
• Beoordeelt en analyseert actuele marktontwikkelingen en adviseert het management
• Draagt gegevens aan inzake consumenten ontwikkelingen, marktvolume in de categorie, concurrenten en eigen producten
• Doet voorstellen voor optimalisering van producten qua productieconsequenties en verpakking
• Doet voorstellen voor nieuwe markten en nieuwe business op basis van ervaring in de markt

Rapporteert aan de National Accountmanager on trade

• Stelt voortgangs- en marktrapportages op ten behoeve van het National account management
• Rapporteert over ontwikkelingen en trends in de te bewerken accounts

BELANGRIJKSTE COMPETENTIES

Organisatiecompetenties:
Doelen stellen
Maakt gedetailleerde projectvoorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken zijn duidelijk aangegeven.
Ondernemerschap
Herkent ontwikkelingen in de markt en in behoeften van de klant; signaleert kansen en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten; weegt hierbij kosten, opbrengsten en risico’s af.
Is vernieuwend, staat open voor nieuwe ideeén en producten.
Ontwikkelt nieuwe producten of diensten op basis van inzicht in marktontwikkelingen en kernkwaliteiten van de organisatie. Wisselt met collega’s informatie en ideeën uit; staat open voor opmerkingen en commentaren en stelt eigen werk eventueel bij.
Is creatief; denkt ‘out-of-the-box’

Persoonlijkheid

Iemand met karakter. Moet van mensen houden en gevoel voor humor hebben. Empatisch vermogen. Kan relativeren en realistisch blijven. Spreekt de taal van de horecaondernemer als ook die van de marketeer.
Ziet avondwerk niet als overwerk.

Functiecompetenties:

Commerciële gerichtheid / Ondernemerschap
Is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden, richt zich op kosten, winst, markten, nieuwe kansen op zakelijk gebied en op activiteiten waarmee het hoogste brand –en financiële rendement kan worden behaald.
Is vernieuwend; vertaalt ideeën naar nieuwe producten en diensten die commercieel als merkwaarde interessant zijn.
Versterkt de positie van de organisatie; voert een commerciële strategie die proactief is en stemt marktbewerkingplannen op elkaar af.
Start activiteiten, zorgt voor verankering hiervan binnen de eigen organisatie en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing.
Creatief “out of the box” denkend Enterpreneurship

Commercieel talent

Een goede onderhandelaar; een neus voor business en out of home ontwikkelingen.
Commercialiteit/ verkoopvaardigheden zijn onderdeel van zijn-haar DNA.
Ontwikkelt en verbetert producten/diensten die op middellange termijn commercieel, maar ook als merkwaarde interessant zijn en de resultaten gunstig beïnvloeden.
Herkent (niet-)uitgesproken wensen op klantniveau en ontwikkelt klantoplossingen.
Herkent koopsignalen bij prospects, gebruikt kansen om producten/diensten te verkopen.
Begrijpt de situatie van de klant, speelt hierop in met gepaste oplossingen; wordt gezien als business partner en als specialist.
Verbetert de kwaliteit van dienstverlening op specifieke klantsegmenten en legt daarmee lange termijn relaties met klanten.
Herkent koopsignalen bij prospects, gebruikt kansen om producten/diensten te verkopen.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Impact / Overtuigingskracht

Maakt een positieve indruk op anderen; heeft uitstraling en komt krachtig en
geloofwaardig over. Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën, is vaardig in onderhandelen.
Is creatief.

Contract:

Start met een jaarcontract.
Opleiding
MBO-HBO en horeca ervaring
Rijbewijs B

Are you of legal drinking age?